Інтегрована система електронної ідентифікації
Ідентифікація за ЕЦП
Ідентифікація за BankID
Ідентифікація за MobileID