Зчитайте ключ

Електронний підпис є аналогом власноручного підпису та забезпечує достовірність і цілісність інформації, викладеної у документі, а також дає змогу підтвердити цілісність електронного документа та ідентифікувати особу, яка підписала документ.
Сертифікат є засобом підтвердження приналежності відкритого (публічного) ключа його власникові.
Сертифікат видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг та використовується для перевірки, що відкритий ключ належить саме тому власнику, чиї дані зазначено в ньому. Файл сертифікату має розширення “.cer”, зазвичай зазначені файли можливо відкрити вбудованими засобами операційної системи.
Файл сертифікату містить ідентифікаційні дані, які однозначно визначають кваліфікованого надавача та користувача електронних довірчих послуг, строк дії сертифікату тощо.
Файловий носій – це спеціальний файл, який містить ваш особистий ключ. Зазвичай цей файл має назву Key-6 з розширенням *.dat (зустрічаються також розширення *.pfx, *.pk8, *.zs2, *.jks). Для того, щоб скористатись файловим носієм, вам необхідно: 1. Обрати зі списку свого надавача електронних довірчих послуг – суб’єкта, до якого ви зверталися для отримання електронного підпису. 2. Завантажити із зовнішнього носія чи власного комп’ютера файл з вашим особистим ключем. 3. Вказати пароль доступу до особистого ключа у відповідному полі.
Токен - це спеціальний апаратно-програмний пристрій, який захищає особисті ключі від копіювання чи зміни зловмисниками. Токен може мати форму USB-пристрою або у формі смарт-картки (картки з чипом). Прикладами токенів є пристрої Алмаз-1К, Кристал-1 тощо.
Для того, щоб скористатись токеном, вам необхідно: 1. Підключити ваш токен через USB-порт (якщо у вас токен у формі USB-пристрою) або скористатися спеціальним зчитувачем інформації (якщо у вас токен у формі смарт-картки). 2. Обрати зі списку свого надавача електронних довірчих послуг – суб’єкта, до якого ви зверталися для отримання електронного підпису. 3. Зі списку токенів обрати тип пристрою, який ви хочете використати. 4. Вказати пароль доступу до особистого ключа у відповідному полі.
Якщо ваш особистий ключ зберігається за допомогою стороннього сервісу (зберігання у захищеному хмарному сховищі), то для зчитування ключа необхідно обрати свого надавача зі списку та пройти авторизацію у його системі.
MobileID – послуга електронної ідентифікації та кваліфікованого електронного підпису, яку надає оператор мобільного зв’язку. Ця послуга передбачає, що особистий ключ записується безпосередньо на спеціально призначену для цього SIM-карту. За більш детальною інформацією щодо можливості надання цієї послуги ви можете звернутись до вашого оператора мобільного зв’язку.
Щоб накласти підпис за допомогою MobileID, вам необхідно: 1. Обрати вашого мобільного оператора. 2. Ввести ваш номер мобільного телефону. 3. Підтвердити вхід або підпис за допомогою пін-коду, який ви створили ще при підключенні послуги.
Дія.Підпис – послуга електронної ідентифікації для користувачів, які отримували особистий ключ віддалено за допомогою мобільного застосунку Дія.
Дія.Підпис містить дві частини. Одна частина зберігається у вашому смартфоні, а інша — в спеціальному захищеному модулі порталу Дія.
Отримати особистий ключ віддалено за допомогою мобільного застосунку Дія мають можливість громадяни України, які є власниками ID-картки або біометричного закордонного паспорта.
Щоб авторизуватися на сайті за допомогою Дія.Підпис, вам необхідно: 1. Обрати розділ «Дія.Підпис». 2. Відсканувати QR-код. 3. Зчитати особистий ключ шляхом сканування обличчя (перевірки за фото) та вводу паролю до особистого ключа. 4. У разі успішної автентифікації у мобільному застосунку Дія, система передає ваші персональні дані, що дозволить вас ідентифікувати.

Забезпечено підтримку європейського формату ASiC.
ASiC — структурований контейнер, що дозволяє зберігати набір файлових об'єктів з пов'язаними е-підписами та/або е-позначками часу, що відповідає специфікації ZIP.
ASiC-E дозволяє зберігати один або кілька файлових об'єктів з пов'язаними е-підписами та в подальшому додавати файлові об'єкти, файли е-підпису та е-позначки часу.
ASiC-S дозволяє зберігати один файловий об'єкт з пов'язаним е-підписом та в подальшому додавати нові. Також дає можливість додавати файли для захисту е-позначок часу.

XAdES — уніфікований е-підпис, що дозволяє підписувани е-дані будь-якого формату. Також зберігає е-підпис у форматі XML, окремо від е-даних або разом з ними. Підтримує паралельне та послідовне підписання одного або кількох е-документів.
PAdES — уніфікований е-підпис, що дозволяє підписувати е-дані у форматі PDF завдяки програму забезпеченню для PDF-файлів. Не підтримує паралельне підписання е-даних.
CAdES — уніфікований е-підпис, що дозволяє підписувати е-дані будь-якого формату, а також зберігати е-дані та е-підпис окремими файлами. Для подальшої перевірки е-підпису CAdES знадобляться два файли: оригінальний (без підпису) та підписаний.